Join the forum, it's quick and easy

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm)

Go down

Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm) Empty Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm)

Bài gửi by Administrator Tue Mar 10, 2009 2:24 pm

WILD HOGS - T? quái ?i hoang
Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm) Wildhogs_01_1024[center]??o di?n: Walt Becker
Các di?n viên: Martin Lawrence, John Travolta, Tim Allen
S?n xu?t: Touchstone Pictures
K?ch b?n: Brad Copeland
Th? lo?i: Hài
Xu?t b?n: 2007
?? dài: 100 phút

N?i dung:
[size=18]M?t doanh nhân b? v? b?, m?t nha s? b? v? con xem th??ng, m?t gã trai già ??c thân, m?t anh th? s?a ?ng n??c h?p l?i thành b? t? b?t ??c d?.
Doug (Tim Allen), Woody (John Travolta), Bobby (Martin Lawrence) va? Dudley (William Macy) la? nho?m bô?n ng???i ba?n ?ang g??p pha?i “c?n khu?ng hoa?ng tuô?i trung niên” khi công viê?c không nh? y?, gia ?i?nh v?? con cu?ng không ?â?m â?m, sa?ng su?a. Qua? mê?t mo?i v??i cu?c s?ng hi?n t?i, b?n anh cha?ng quyê?t ?i?nh làm m?t chuy?n ngao du trên nh?ng chi?c Harley Davidson “kh?ng b?”, ?ê? la?i sau l?ng tha?nh thi? ô?n a?o mà bu?n t?. M?c tiêu c?a h? là vùng b?? biê?n phía Tây hùng v?...

Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm) 5

Quá ph?n khích v?i chuy?n ?i tìm l?i th?i trai tr?, b?n tay lái mô tô nghiê?p d? na?y không h? l??ng tr??c nh?ng chuy?n có th? x?y ra d?c ???ng ?i, vì th? các chàng không ch? g?p ph?i nhi?u tai n?n không ?áng có mà còn gây ra vô kh?i chuy?n n?c c??i. Cuô?c ?u?ng ?ô? v??i hô?i Del Fuegos - nh??ng tay la?i mô tô giang hô? th? thi?t - la? th?? tha?ch gây câ?n nhâ?t trong ca? cuô?c ha?nh tri?nh. T? quái ph?i tìm cách b?o v? mình và b?n bè tr??c mánh khóe c?a nh?ng k? l?u manh chuyên nghi?p… Li?u m?y anh chàng “trói gà không ch?t” ?y có tr? v? nhà an toàn?

Wild Hogs mang ?ê?n cho ng???i xem ca?m gia?c th? gia?n thoa?i ma?i v??i nh??ng ti?nh tiê?t di? do?m và phong ca?nh thiên nhiên tuyê?t ?e?p. Cái kê?t c?a b? phim ????c xem la? bâ?t ng?? va? ?â?y ti?nh ng???i. Cuô?c ???i luôn la? nh??ng chuyê?n ?i kho? n??m b??t ????c ?i?ch ?ê?n, nh?ng nh??ng niê?m vui, nô?i buô?n, nh??ng th?? tha?ch xa?y ra trên ????ng ?i v?n nh? nh?ng mo?n qua? vô gia? giu?p chu?ng ta nga?y ca?ng gâ?n h?n v??i chi?nh ba?n thân mi?nh va? nh??ng ng???i xung quanh.

Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm) 6

Trong khi ?o?c ki?ch ba?n, Travolta ?a? ???c biê?t thi?ch vai Woody.Cuô?c sô?ng cu?a Woody la? giâ?c m? cu?a nh??ng ng???i ?a?n ông kha?c – tiê?n nhiê?u, v?? ?e?p. Nh?ng khi giâ?c m? biê?n tha?nh a?c mô?ng,Woody lên ????ng v??i mô?t ha?nh trang tri?u n??ng nh??ng tâm s?? chua cha?t không thê? se? chia. Viê?c v??a ba?o ?a?m lô?t ta? ????c chiê?u sâu ph??c ta?p cu?a nhân vâ?t, v??a gi?? ????c châ?t ha?i h???c cu?a bô? phim la? mô?t th?? tha?ch ?â?y h??ng thu? cho Travolta. Anh tâm s?: “Ý t??ng b? phim ?ã chinh ph?c tôi ngay l?p t?c. Tôi không th? tin t? tr??c ??n gi? ch?a t?ng có ai làm nh?ng b? phim theo ki?u này, vì xe mô tô ?ã tr? thành m?t trong nh?ng ni?m ?am mê l?n c?a ng??i M?”.

Tim Allen va?o vai mô?t nha si? ?ang ti?m kiê?m s?? ?ô?t pha? trong nghê? nghiê?p lâ?n mô?i quan hê? v??i gia ?i?nh, ???c biê?t la? v?i câ?u con trai Billy. Viê?c ????c c???i chi?c mô tô Harley Davidson th?? thiê?t trong phim khi?n Allen không thê? c???ng la?i. Anh cho biê?t mình t??ng la?i nhiê?u loa?i xe mô tô tr???c ?o? nh?ng ch?a bao gi?? th??c s?? ????c cha?y Harley. Mô?t ?iê?u tuyê?t v??i n??a la? anh ????c t?? y? s?n s??a chiê?c xe theo y? mình: “Tôi ?a? co? mô?t khoa?ng th??i gian vô cu?ng tuyê?t v??i va? vui ve?”. Nh?ng trên hê?t, ?iê?u khiê?n Allen nhâ?n l??i tham gia bô? phim la? c? hô?i ????c sa?nh vai v??i da?n diê?n viên k? c??u ?ô?ng l??a. B?n nhân vâ?t chi?nh trong phim râ?t kha?c nhau vê? ti?nh ca?ch va? hoa?n ca?nh, ? ngoa?i ???i, b?n diê?n viên chi?nh cu?ng có nê?n ta?ng ?a?o ta?o va? kinh nghiê?m diê?n xuâ?t khác nhau. ?i?u này t?o nên nét ??c bi?t cho b? phim khi h? cu?ng tung h??ng ma? vâ?n gi?? ????c ba?n s??c riêng.

Wild Hogs(2007)-Tứ quái đi hoang (sưu tầm) 16

Hi?nh a?nh chu? ?ê? xuyên suô?t bô? phim va? cu?ng la? nguô?n ca?m h??ng ban ?â?u cu?a ca? ?oa?n la?m phim chi?nh la? nh??ng chiê?c xe Harley Davidson. Nh??ng nhân v?t ??c bi?t này cùng các loa?i phu? kiê?n liên quan trong phim ?ê?u ????c cung câ?p b??i chi?nh ha?ng Harley Davidson. Ngoa?i ra, nh??ng tay la?i chuyên nghiê?p cu?ng ????c m??i tham gia va?o qua? tri?nh ?o?ng phim và t? vâ?n cho ca?c diê?n viên. Chính ?iê?u na?y ?a? la?m cho bô? phim co? ti?nh chân th??c cao.

Nh?ng bu?i huâ?n luyê?n cha?y xe Harley cho b?n diê?n viên chi?nh cu?ng la? mô?t ?iê?u ?a?ng nh?? trong qua? tri?nh la?m phim. Ngoa?i tr?? Travolta la? ng???i ?am mê cha?y xe mô tô ?a? lâu va? Allen t??ng s?? h??u va?i chiê?c mô tô thi? hai diê?n viên co?n la?i, Lawrence va? Macy, hoa?n toa?n không co? kha?i niê?m gi? vê? viê?c ?iê?u khiê?n mô?t chiê?c mô tô. Vi? vâ?y, ?ê? ba?o ?a?m cho tri?nh ?ô? cha?y xe cu?a ca? b?n diê?n viên ngang b??ng nhau, ?oa?n la?m phim ?a? pha?i nh?? t??i Jack Gill - diê?n viên ?o?ng thê? trong phim - tr?c ti?p th?c hi?n mô?t khóa huâ?n luyê?n ngay tr???c khi kh??i quay. Sau bô? phim, Macy bi? thu hu?t ?ê?n nô?i anh ?a? to? y? tiê?c re? khi không giao ke?o ?ê? ????c s?? h??u luôn chiê?c xe c?a mình ? trong phim.

Administrator
Administrator

Thành viên siêu cấp


Thành viên siêu cấp


Tổng số bài gửi : 684
Age : 46
Đến từ : TPHCM
Registration date : 09/02/2009

https://doanphuong12quan5.1talk.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết